ΚΡΑΝΟΣ KEVLAR BLACKHAWK (LEVEL ΙΙΙ Α)

Σχεδιασμένο με βάση το Special Ops MICH, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις ειδικές δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας.

Κωδικός: 412
Εταιρεία: BLACKHAWK
Διαθεσιμότητα:
560,5

Σχεδιασμένο με βάση το Special Ops MICH, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις ειδικές δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας.