ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΜΕ ΚΕΝΤΗΜΑ Ε.Μ.Α.Κ. ΜΑΚΟ

Βαμβακερό 100%. Ανεξίτηλο. Σήμα μικρό μπροστά, EMAK πίσω και κέντημα στα μανίκια.

Κωδικός: 736
Εταιρεία: SURVIVORS
Διαθεσιμότητα:
11,4
-: -:

Μπλουζάκι, βαμβακερό 100%, ανεξίτηλο. Σήμα-κέντημα μικρό EMAK μπροστά, ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ και χάρτη της Ελλάδας πίσω και κέντημα ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ στα μανίκια.