ΠΗΛΙΚΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Αστυνομίας

Κωδικός: 563
Εταιρεία: -
Διαθεσιμότητα:
38
-: -:

Πηλίκιο Ελληνικής Αστυνομίας ανδρικό. Διαθέσιμο σε χρώμα χειμερινό ή καλοκαιρινό.