ΠΗΛΙΚΙΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του E.Σ.

Κωδικός: 344
Εταιρεία: -
Διαθεσιμότητα:
38
-: -:

Πηλίκιο Αξιωματικού Ελληνικού Στρατού. Διατήθετε κατόπιν παραγγελίας (συνήθως μέσα σε 5-6 ημέρες).