ΚΡΑΝΟΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΣ

Πλαστικό.

Κωδικός: 415
Εταιρεία: -
Διαθεσιμότητα:
42,75
-: -:

Κράνος παρελάσεως πλαστικό. Δεν προσφέρει προστασία.