ΠΟΥΛΟΒΕΡ V ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ (ΟΠΛΙΤΗ)

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ελληνικού Στρατού.

Κωδικός: 223
Εταιρεία:
Διαθεσιμότητα:
38
-: -:

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του E.Σ.